Geležinio Vilko g. 12
LT-01112 Vilnius
tel. 2649452
el. paštas sac@sac.smm.lt
Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras
Geležinio Vilko g. 12, LT-01112 Vilnius
tel. (8 5) 264 9452
faksas (8 5) 264 9450
el. paštas sac@sac.smm.lt

*********************
Projektas „Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“
vadovė Dalia Lėckaitė
tel. 8-5 264 9449, +370 684 43245
el. paštas dalia.leckaite@sac.smm.lt
kabinetas 403

koordinatorė Giedrė Daugirdienė
tel. 8-5 264 9460, +370 684 43187
el. paštas giedre.daugirdiene@sac.smm.lt
kabinetas 408

finansininkė Nijolė Grunenkovienė
tel. 8-5 264 9454
el. paštas nijole.grunenkoviene@sac.smm.lt
kabinetas 210

viešųjų pirkimų specialistas Algirdas Ragauskas
tel. 8-5 264 9460
el. paštas algirdas.ragauskas@sac.smm.lt
kabinetas 408

*********************

Projektas „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“
vadovė Nijolė Kalasauskienė
tel. 8-5 264 9453
el. paštas nijole.kalasauskiene@sac.smm.lt
kabinetas 410
*********************

Projektas „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“
vadovė Giedrė Daugirdienė
tel. 8-5 264 9460, +370 684 43187
el. paštas giedre.daugirdiene@sac.smm.lt
kabinetas 408

*********************

Projektas „Jaunimo mokyklų aplinkos pritaikymas“
vadovė Simona Plienaitytė
tel. 8-5 264 9478
el. paštas simona.plienaityte@sac.smm.lt
kabinetas 402
**********************

Dėl visų projektų galima kreiptis į Projektų administravimo skyriaus vedėją Dalią Lėckaitę ir projektų administravimo skyriaus vyr. specialistę Giedrę Daugirdienę.

DOKUMENTAI

Virtualios sistemos vartotojo
vadovas
Parsisiųsti
Naudojimosi Virtualia sistema
tvarkos aprašas projektams
„Bendrojo lavinimo mokyklų
bibliotekų modernizavimas“ ir
„Bendrojo lavinimo
mokyklų modernizavimas“
Parsisiųsti
Projekto „Technologijų, menų ir
gamtos mokslų mokymo
infrastruktūra“ naudojimosi
virtualia užsakomų prekių
sistema tvarkos aprašas
Parsisiųsti
Projekto Jaunimo mokyklų
aplinkos pritaikymas“
naudojimosi virtualia
užsakomų prekių
sistema tvarkos aprašas
Parsisiųsti
Albacomp SmartCart M24
Metal naudojimo ir priežiūros
instrukcija lietuvių kalba
Parsisiųsti
Albacomp SmartCart M32
Metal naudojimo ir priežiūros
instrukcija lietuvių kalba
Parsisiųsti
Cisco RV220W naudojimo
ir priežiūros instrukcija
lietuvių kalba
Parsisiųsti
HP ProBook 655 G1
naudojimo ir priežiūros
instrukcija lietuvių kalba
Parsisiųsti
J. P. PUPIL 108 MG101A8
naudojimo instrukcija
lietuvių kalba
Parsisiųsti