Geležinio Vilko g. 12
LT-01112 Vilnius
tel. 2649452
el. paštas sac@sac.smm.lt

Norėdami prisijungti prie ataskaitų peržiūros, įveskite projektui paskirtą savo įmonės vartotojo vardą ir slaptažodį

Vartotojo vardas:
Slaptažodis:

DOKUMENTAI

Virtualios sistemos vartotojo
vadovas
Parsisiųsti
Naudojimosi Virtualia sistema
tvarkos aprašas projektams
„Bendrojo lavinimo mokyklų
bibliotekų modernizavimas“ ir
„Bendrojo lavinimo
mokyklų modernizavimas“
Parsisiųsti
Projekto „Technologijų, menų ir
gamtos mokslų mokymo
infrastruktūra“ naudojimosi
virtualia užsakomų prekių
sistema tvarkos aprašas
Parsisiųsti
Projekto Jaunimo mokyklų
aplinkos pritaikymas“
naudojimosi virtualia
užsakomų prekių
sistema tvarkos aprašas
Parsisiųsti
Albacomp SmartCart M24
Metal naudojimo ir priežiūros
instrukcija lietuvių kalba
Parsisiųsti
Albacomp SmartCart M32
Metal naudojimo ir priežiūros
instrukcija lietuvių kalba
Parsisiųsti
Cisco RV220W naudojimo
ir priežiūros instrukcija
lietuvių kalba
Parsisiųsti
HP ProBook 655 G1
naudojimo ir priežiūros
instrukcija lietuvių kalba
Parsisiųsti
J. P. PUPIL 108 MG101A8
naudojimo instrukcija
lietuvių kalba
Parsisiųsti