Geležinio Vilko g. 12
LT-01112 Vilnius
tel. 2649452
el. paštas sac@sac.smm.lt

Projektų administravimo grupių kontaktai »NAUJIENOS

2014 m. spalio 23 d.

Projektas "Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra": projekto virtualios sistemos skiltyje "Dokumentai" patalpintos mobiliosios įrangos komplektus sudarančių priemonių naudojimo instrukcijos (5 dokumentai).

2014 m. rugsėjo 3 d.

Projektas „Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“:informuojame, kad projekto užsakomų prekių virtualioje sistemoje skiltyje „Dokumentai“ yra patalpintas dokumentas „Savivaldybių mokykloms: trišalės pirkimo sutarties su UAB „Atea“ (Mobilios įrangos komplektai) 9, 10, 11 skyriai“, kuriame aprašomas Mobilios įrangos komplektų tiekimas į mokyklas.

2013 m. lapkričio 6 d.

Informuojame, kad spalio 31 d. oficialiai pasibaigė Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro (ŠAC) vykdytas Europos regioninės plėtros fondo projektas "Jaunimo mokyklų aplinkos pritaikymas". Jis buvo nacionalinės "Mokyklų tobulinimo programos plius" dalis. Projekte dalyvavusioms mokykloms ir savivaldybėms primename, kad: • iš savivaldybių atstovų ŠAC laukia savivaldybių tarybų sprendimų arba administracijos direktorių įsakymų dėl turto perdavimo jaunimo mokykloms (arba įstaigoms, turinčioms jaunimo skyrius / klases); • įvykus mokyklos reorganizacijai reikia raštu pranešti ŠAC ir virtualioje sistemoje (http://www.mtppliussac4.smm.lt/) suvesti pasikeitusius mokyklos duomenis ir atsiųsti Tarybos sprendimą dėl įstaigos reorganizacijos; • virtualioje sistemoje suvesti visų likusių prekių perdavimo priėmimo aktų datas; • vykdoma mokyklų patikra tiek ŠAC, tiek Centrinės projektų valdymo agentūros atstovų, tikėtina ir Valstybės kontrolės revizija; • 5 metus po projekto pabaigos (skaičiuojama nuo 2013 m. spalio 31 d.) gautos prekės turi būti naudojamos ugdymo procesui organizuoti, jos negali būti perleistos, įkeistos ir pan. Sugedusias ar sulūžusias prekes taip pat reikia saugoti 5 metus. Esant reikalui ar iškilus klausimams kreipkitės nurodytais kontaktais: Vitalija Savickienė Vyresnioji specialistė Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras Geležinio Vilko g. 12, kabinetas 406 Tel. (8 5) 264 9476 Faks. (8 5) 264 94 50 El. p. vitalija.savickiene@sac.smm.lt Simona Plienaitytė Vyresnioji specialistė Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras Geležinio Vilko g. 12, kabinetas 402 Tel. (8 5) 264 9478 Faks. (8 5) 264 94 50 El. p. simona.plienaityte@sac.smm.lt

2012 m. spalio 17 d.

Projektas "Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra". Dėmesio mokykloms, gavusioms gamtos mokslų kompiuterines laboratorijas „Nova“. Šių laboratorijų tiekėjas UAB „Mokslo technologijos“ savo svetainėje įkėlė chemijos eksperimentus lietuvių kalba. Svetainės nuoroda: http://www.mokslotechnologijos.lt/images/Userfiles/Eksperiment_knygos/Eksperimentai_Lietuvi_kalba/Chemijos_eksperimentai.pdf. Šiuo metu lietuvių kalba yra ruošiami biologijos bei fizikos eksperimentai. Prašytume apie informuoti gamtos mokslų mokytojus.

2011 m. gegužės 3 d.

Informacija savivaldybėms ir mokykloms: projekto „Jaunimo mokyklų aplinkos pritaikymas“ užsakomų prekių virtualios sistemos skiltyje "Dokumentai" - „Dokumentų sąrašas“ yra pateikiami 3 nauji dokumentai pavadinimais: "Logotipai (Word dokumentai)", "Logotipai (Nuotraukos)" ir „Projekto viešinimo lentelės maketas“, kuriuose įdėti ES struktūrinių fondų paramos (šiuo atveju – Europos regioninės plėtros fondo), Švietimo ir mokslo ministerijos, Mokyklų tobulinimo programos plius, Švietimo aprūpinimo centro logotipai bei projekto viešinimo lentelės maketas. Viešinant ES paramą yra privalomas ES struktūrinių fondų paramos logotipas. Taip pat rekomenduotume naudoti ŠMM logotipą, kitus - galite naudoti savo nuožiūra. Siūlome šiuos logotipus naudoti viešinant projektą bei gaunamą ES struktūrinių fondų paramą (savivaldybėse, savo mokyklų tinklalapiuose bei kt.).

2011 m. kovo 7 d.

PRIMENAME: pasikeitus projekte(uose) dalyvaujančios mokyklos pavadinimui ar adresui, prašome pasikeitimus kuo skubiau įrašyti į projekto(ų) virtualią sistemą (skiltyje „Informacija apie mokyklą“) ir informuoti projekto vadovą pateikiant dokumento kopiją.

2011 m. vasario m. 10 d.

Informacija savivaldybėms ir mokykloms: kiekvieno projekto (išskyrus „Jaunimo mokyklų aplinkos pritaikymas“) užsakomų prekių virtualios sistemos skiltyje "Dokumentai" -„Dokumentų sąrašas“ yra pateikiami 3 nauji dokumentai pavadinimais: „Logotipai (Word dokumentai)", "Logotipai (Nuotraukos)" ir „Projekto „X...“ viešinimo lentelės maketas“, kuriuose įdėti ES struktūrinių fondų paramos (šiuo atveju – Europos regioninės plėtros fondo), Švietimo ir mokslo ministerijos, Mokyklų tobulinimo programos plius, Švietimo aprūpinimo centro logotipai bei atitinkamai projektų „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“, „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“, „Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“ viešinimo lentelių maketai. Viešinant ES paramą yra privalomas yra ES struktūrinių fondų paramos logotipas. Taip pat rekomenduotume naudoti ŠMM logotipą, kitus - galite naudoti savo nuožiūra. Siūlome šiuos logotipus naudoti viešinant projektus bei gaunamą ES struktūrinių fondų paramą (savivaldybėse, mokyklų tinklalapiuose bei kt.).


DOKUMENTAI

Virtualios sistemos vartotojo
vadovas
Parsisiųsti
Naudojimosi Virtualia sistema
tvarkos aprašas projektams
„Bendrojo lavinimo mokyklų
bibliotekų modernizavimas“ ir
„Bendrojo lavinimo
mokyklų modernizavimas“
Parsisiųsti
Projekto „Technologijų, menų ir
gamtos mokslų mokymo
infrastruktūra“ naudojimosi
virtualia užsakomų prekių
sistema tvarkos aprašas
Parsisiųsti
Projekto Jaunimo mokyklų
aplinkos pritaikymas“
naudojimosi virtualia
užsakomų prekių
sistema tvarkos aprašas
Parsisiųsti
Albacomp SmartCart M24
Metal naudojimo ir priežiūros
instrukcija lietuvių kalba
Parsisiųsti
Albacomp SmartCart M32
Metal naudojimo ir priežiūros
instrukcija lietuvių kalba
Parsisiųsti
Cisco RV220W naudojimo
ir priežiūros instrukcija
lietuvių kalba
Parsisiųsti
HP ProBook 655 G1
naudojimo ir priežiūros
instrukcija lietuvių kalba
Parsisiųsti
J. P. PUPIL 108 MG101A8
naudojimo instrukcija
lietuvių kalba
Parsisiųsti